Helen met energie

Samen laten we uw energie weer stromen

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: Paul Rabouw
  • gebruik(en): informatie gebruik
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt.
      Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch,
      de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is op geen enkele manier verantwoordelijk
      Voor schade voorkomend uit gebruik van deze informatie
 5. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde
      bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk
      op intellectuele rechten
 7. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk
      toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 


Copyright © 2015. Paul Rabouw